Alojzy Kowalski - Poznańskie Stowarzyszenie Karate Shotokan