Obozy Letnie Karate - Stare Kaleńsko 2015 - Dzień 5 - Sobota